Aeg loos

O. Raumam "Suure Stalini juhtimisel edasi kommunismi poole!"

Võtke hetk aega ja mõelge, mida te teate Stalini ajast Nõukogude Liidus?

Vastus sellele küsimusele ei sõltu vaid sellest, kui hästi te ajalootunnis õpitu omandanud olete. Meie arusaamine sellest ajaperioodist kujuneb paljude erinevate tegurite koosmõjul. Millises ühiskonnas me elame; millised on meie lähedaste kogemused, kes seda aega oma silmaga nägid; milliste lugudega oleme kokku puutunud raamatute, filmide ja teatrietenduste vahendusel – kõik need tegurid mõjutavad seda, kuidas me nõukogude aega „mäletame“.

Käesolevas osas uurime, kuidas möödunud ajad lugude vahendusel tänapäeva jõuavad ning millist rolli mängivad kunstitekstid meie minevikupildi kujundamises.