„Ajalugu ekraanil“ on gümnaasiumiastmele mõeldud õppematerjal, mis annab võimaluse tegeleda küsimusega, kuidas inimesed minevikku mäletavad. Kuna möödunud aegadest ei räägita ju ainult ajalootunnis, vaid ka teistes humanitaarainetes, siis pakub teie ees olev digitaalne õpikeskkond põnevat materjali kõigiks koolitundideks, kus kultuur uurimisteemaks on.

Loodud õppetükkide peamiseks eesmärgiks on näidata, et kultuuris on väga palju erinevaid viise mäletamiseks. Minevik ei ole vaid ajaloolaste pärusmaa, vaid oluline paik näiteks ka kirjanike, režissööride, poliitikute, vanavanemate ja kõigi meie jaoks. Mõned meenutused on faktiliselt täpsemad, mõned loomingulisemad – kuid kõigil neil võib olla oluline roll meie minevikupildi loomisel.

Keskseteks tekstideks antud õppematerjalis on Leelo Tungla „Seltsimees laps“ ja Moonika Siimetsa samanimeline ekraniseering, mille vahendusel me siin kultuurimälu seaduspärasusi ühiselt uurima hakkame.

Semiootika vaatevinklist kujutab kultuur endast kollektiivset intellekti ja kollektiivset mälu, st on teatud teadete (tekstide) hoidmise ja edastamise ja uute väljatöötamise indiviidiülene mehhanism.

Prof. Juri Lotman

Semiootik, kirjandusteadlane ja kulturoloog

Seltsimees lapse maailm

Uuri interaktiivse pildi kaudu Stalini-aegset minevikku!