Üks viise, kuidas kultuur oma minevikuga suhtleb, on kunstitekstide vahendusel. Need minevikusündmused, mis mängivad kultuuri eneseteadvuses olulist rolli, jutustatakse ümber erinevates kunstikeeltes. Lugu mõnest möödunud ajast võib üheaegselt leida jäädvustamist nii romaanides, filmides, teatrietendustes kui ka maalikunstis.  

Iga uus ümberjutustus lisab räägitavale loole midagi omalt poolt juurde. Mõju avaldab nii see, millises kunstikeeles lugu jutustatakse kui ka see, milline on teose  autori vaatepunkt. Lisaks on iga lugu sõltuv ka selle ajastu kontekstist, milles ta loodi.

Selles osas vaatame, kuidas on „Seltsimees lapse“ lugu jõudnud Stalini-aegsest Eestist tänasesse päeva ning mõtiskleme teemal, miks see lugu on Eesti rahva jaoks oluline.